logo

18.0004 Ontgassen

  Document        18.0004
  Vraag gesteld:     28 februari 2018
  Vraag beantwoord:   22 maart 2018
 1. Wil het College navraag doen hoe de stand van zaken is met het plaatsen van ontgassingsinstallaties?
  Ons is geen aanvraag om Omgevingsvergunning voor een ontgassingsinstallatie in de gemeente Tholen bekend.
  Wel is vernomen dat een Thoolse ondernemer de mogelijkheden voor het in de markt zetten van een mobiele installatie wellicht gaat onderzoeken.
  De provincie Zeeland geeft aan dat er een ondernemer in de gemeente Kapelle op dit moment onderzoek doet naar een ontgassingsinstallatie in die gemeente.
  Daarnaast is de Provincie in gesprek met bedrijven die over dampretourinstallaties beschikken.
  Landelijk krijgt dit onderwerp aandacht in de ‘taskforce ontgassen’, daarin zijn Rijk, Provincies en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

 2. Indien het aantal ontgassingsinstallaties onvoldoende is wat zijn hiervan de gevolgen?
  De vraag is wanneer er sprake is van onvoldoende installaties.
  Op dit moment zijn er ontgassingsinstallaties in Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam en er zijn ook mobiele installaties, waaronder in Antwerpen.
  Daarnaast hebben een aantal bedrijven in Zeeland zelf ontgassingsinstallaties; deze zijn echter primair bedoeld voor het lossen van schepen, maar zijn in gevallen in te zetten als ontgassingsinstallaties.
  Een andere manier om niet naar de buitenlucht (=verboden) of aan een installatie te ontgassen is door dedicatievaart toe te passen (steeds dezelfde lading) of compatibel (verenigbare stoffen) te gaan varen. Dan is een ontgassing niet nodig.
  Hoe de markt op de verboden zal reageren en wat dit betekent voor het aantal benodigde installaties is op dit moment nog niet precies in te schatten.
  Gevolgen van al of geen tekort kan ook niet worden aangegeven.
  Het bouwen van nieuwe ontgassingsinstallaties is primair een zaak van de markt en moet ook worden opgepakt door de markt.
  Het exploitabel maken van een dergelijke installatie hangt af van hoe de markt reageert op de verboden en de reeds aanwezige ontgassingscapaciteit.
  Een probleem dat hierbij echter ook speelt is dat de wetgeving voor varend ontgassen tussen landen onderling verschillend is.
  Het gelijk trekken van deze regels is noodzakelijk.
  Wij begrepen dat hiervoor aandacht is.
  Internationaal (in CDNI verband) is er inmiddels overeenstemming om het ontgassen te verbieden.
  Het Rijk zorgt voor implementatie hiervan in nationale regelgeving.
  Daarnaast heeft het huidige verbod als kenmerk dat handhaving niet eenvoudig is.
  Ook hier wordt nationaal aan gewerkt.
 3. Is het College bereid om aan het bestuur van de gedeputeerde staten van Zeeland aan te geven dat, om welke reden dan ook, na 1 juli 2018 geen vrijstelling meer word verleend op het verbod van varend ontgassen?
  Ja, dat is geen enkel probleem.
  Het college is bereid per brief aan Gedeputeerde Staten dit kenbaar te maken (bijgevoegd).


ABT lichtgrijs
home
startContact Plaatjes ABT Algemeen Datum Externe Linken Sociale Media Woonkern Agenda 2018

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 8991 bytes.
Pagina gemaakt in 0.178 seconden,
Laatste aanpassing: 01 January 1970 01:00:00,
Ron's Webber versie 180614a