logo

vraag in vragenuur art 41 RvO raad-1

(art. 41 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken

Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Datum ontvangst raadsgriffie
(in te vullen door griffie)

     

Datum

31 januari 2017

Aan

Voorzitter en griffier van de raad

Datum raadsvergadering

2 februari 2017

Naam vragensteller

Han van 't Hof fractie ABT

Vraag gericht aan

Onderwerp

Werkwijze wethouder van Dis tijdens proces overdracht beheer en onderhoud korfbal- en voetbalaccommodaties aan een gezamenlijke sportstichting.

Vragen (niet verplicht om in te vullen)

1-Hoe kan het gebeuren dat onze Burgemeester tijdens haar nieuwjaars-toespraak dit aankaart terwijl er nog geen zekerheid is dat het doorgang zal vinden.

2-Hoe kan het gebeuren dat er maandag 23 januari word vertelt dat alle insprekers zich hebben teruggetrokken en de laatste inspreker zich pas dinsdag 24 januari om 11.00 uur 's morgens heeft teruggetrokken.

3-Hoe kan het gebeuren dat een lid van het College zich gaat bemoeien met de agenda van de Commissie en de Raad.

4-Hoe kan het gebeuren dat het College dit onderwerp op de agenda plaatst.

5-Is het College bereid dit onderwerp en toekomstige onderwerpen met hetzelfde karakter door een andere wethouder te laten uitvoeren.

Aanleiding (niet verplicht om in te vullen)

Geachte voorzitter, College en leden van de raad. De laatste twee weken is weer eens op een pijnlijke manier duidelijk geworden dat de werkwijze van wethouder van Dis richting een maatschappelijke organisatie er er wederom voor heeft gezorgd dat de nekharen bij vertegenwoordigers van sportverenigingen overeind zijn gekomen.

Voorzitter dit staat niet op zichzelf.

  • Bouwaanvraag voor een nieuwe kerk in de kern Tholen. Geen tot zeer slechte communicatie met de omwonenden.

  • Het overleg met het comité Blijven Spetteren.

  • Vrij recent nog, het niet op de hoogte zijn van lange wachtlijsten voor een woning van grote gezinnen.

  • Nu weer de situatie met de korfbal en de voetbal.

  • Toezeggingen over gebruik Meulvliet voor het 650 jarig bestaan van de kern Tholen. Veel onbegrip bij gebruikers van de sporthal.


Oorzaak slechte communicatie

Iedereen kan naar eigen inzicht deze lijst verder invullen.


ABT is van mening dat we gezien het voorgaande hier te maken hebben met een wethouder die totaal geen beleving heeft met het wel een wee van onze inwoners en alleen zijn eigen agenda belangrijk vindt. Het is onverantwoord om op deze weg door te gaan.

ABT is dan ook van mening dat er binnen het College een andere wethouder deze zaak op moet gaan oppakken.Vervolgactie toegezegd

ja

nee

Zo ja, welke

     
Datum afdoening vervolgactie

     

Ingeleverd bij de griffie

(in te vullen door griffie)

     


definitief Melden stellen vraag in vragenuur art. 41 RvO raad-2.doc

ABT lichtgrijs
home
startContact Plaatjes ABT Algemeen Datum Externe Linken Sociale Media Woonkern Agenda 2018

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 24154 bytes.
Pagina gemaakt in 0.179 seconden,
Laatste aanpassing: 01 January 1970 01:00:00,
Ron's Webber versie 180614a