logo
171207 Gemeentelijke Belastingen

ABT heeft in de commissie bestuurszaken gezegd dat er wat valse noten in de muziek zitten van SGP, CU EN DE VVD betreffende de daling van de woonlasten.
Dit in relatie tot de lasten via het stopcontact de zogenaamde Precariobelasting.
De CU opperde zelfs de gedachte dat het mogelijk was dat de nutsbedrijven dit wel uit eigen zak zouden betalen.
Voorzitter zulke opmerkingen vragen om actie bij ABT.
Het enige wat hier belangrijk is dat zijn de feiten.
ABT heeft onderzoek gedaan hoe het werkelijk in elkaar steekt.

De precario belasting van Evides staat gewoon op de factuur en bedraagt €19,74.
De precario van de enduris is versleuteld in de netbeheerskosten en bedraagt voor 2018 €21,--
Dit betekend dat de lasten voor de burgers als gevolg van Gemeentelijk Beleid stijgen met afgerond €41,--

Doorvertaald per categorie zijn deze kostenstijging als volgt.
Totale Gemeentelijke lasten:
Meerpersoons
Eigenaar en gebruiker € 734,-- een stijging van 1,5 %
Gebruiker € 406,-- een stijging van 0,5 %
Eenpersoons
Eigenaar en gebruiker € 648,-- een stijging van 3,2 %
Gebruiker € 320,-- een stijging van 3,6 %

Het zijn niet alleen de valse noten maar het is ook nog eens een heel treurig liedje geworden.
ABT adviseert dan ook dat de handjes niet de lucht in moeten maar ze zouden met de handen in het haar moeten zitten.

ABT heeft 1 vraag aan het college en de raad:
-bent U bereid gezien bovenstaande feiten eerlijk naar de burgers en ondernemers te communiceren dat we in 2018 te maken hebben met een lastenstijgingen en niet met een lastendaling?

Datum vraag: 07 dec 2017
ABT lichtgrijs
home
HoofdstukkenContactPlaatjesABTAlgemeenDatumExterne LinkenSociale MediaWoonkernPagina's startAgenda 2019Colofoon

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© Algemeen Belang Tholen.

Webber versie 191027a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
156830 µsec.
Onbekend
01 jan 1970
8930 bytes