logo

Toeristen-Belasting 1

Geachte raad,

Aanleiding en probleemstelling:
ABT is van mening dat ontstane situatie over oninbare toeristenbelasting een hoog urgentie gehalte bevat.
Er is een aannemelijke kans dat we voor het jaar 2017 in dezelfde situatie belanden betreffende de afdracht zoals in de voorgaande jaren.

Overwegingen
Het verleden heeft duidelijk gemaakt dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden.
Om dit met toekomstige afspraken te voorkomen moet er ook in deze een persoonlijke garantstelling aan toegevoegd worden.
Mocht blijken dat ook dit niet voldoende is dan dient alles in het werk gesteld te worden om aan de situatie van non-betalingen een einde te maken.
Dat de onderneming in kennis wordt gesteld, als er in de toekomst medewerking van de Gemeente wordt gevraagd aan het ontwikkelen van nieuwe plannen op deze locatie eerst alle nota's betreffende toeristenbelasting moeten zijn voldaan.
Zo niet dan wordt er geen medewerking verleend.
De fractie ABT is van mening dat er een andere aanpak van inning gevolgd moet worden bij de huidige en toekomstige vorderingen.

Voorstel
De fractie van ABT doet het voorstel om in dit betreffende geval voor deze ondernemer met een
betalingsachterstand in de toeristenbelasting te innen met dien verstande dat:
Hoogachtend,
De fractie van ABT
J.J. van ‘t Hof
ABT lichtgrijs
home
startContact Plaatjes ABT Algemeen Datum Externe Linken Sociale Media Woonkern Agenda 2018

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 7723 bytes.
Pagina gemaakt in 0.174 seconden,
Laatste aanpassing: 01 January 1970 01:00:00,
Ron's Webber versie 180614a