logo

Reactie op werkwijze wethouder

Reactie van de fractievoorzitter over werkwijze wethouder van Dis.

Tijdens de behandeling van het agendapunt over de werkwijze van wethouder van Dis was het niet mogelijk om nog een reactie te geven op hetgeen in de tweede termijn werd gezegd.
Daar werden uitspraken gedaan die wel cruciaal waren waarom ABT dit op de agenda heeft gezet.

Wethouder van Dis is niet meer ingegaan op de constatering dat hij de regie moet houden in het proces van de korfbal/voetbal.
Hij vertelt dat de voetbal nog een paar weken extra nodig zal hebben.
Waarom dan pas op de agenda van Mei?
Hij stelt ook dat de Raad schuldig is aan de onrust bij de verenigingen, omdat de Raad een bezuinigingsopdracht heeft gegeven.
Het is dan ook de opdracht aan de wethouder om dit uit te voeren.
Waar de wethouder aan voorbij gaat is, dat de huidige onrust vooral is ontstaan door voorstellen van het College, die waarschijnlijk juridisch niet mogelijk zijn.
Ook de zekerheden voor de toekomst waren reden voor een de verenigingen om niet akkoord te gaan met het voorstel.
Er wordt ook nog even meegedeeld, dat de bezuinigingsopdracht niet word gehaald.

Ook de bijdrages van de college partijen nodigden uit voor een reactie.
Enkele opmerkingen: Dit zijn een aantal statements die geroepen werden in de raadszaal.
Waar hier aan voorbij wordt gegaan is de plicht van de raad om het College te controleren op wat zij doen.
Als ABT constateert dat zaken niet goed lopen dan stellen wij dat aan de orde.
Als het dan ook nog elke keer is terug te leiden naar de zelfde wethouder dan noemen wij man en paard.
De voorbeelden, die wij benoemd hebben, zijn allemaal terug te luisteren op de audio notulen van de Gemeente.

De beschuldiging, dat wij geen respect hebben voor de wethouder, is niet aan de orde.
Het mag nooit zo zijn dat slecht functioneren van een wethouder niet besproken mag worden, omdat we de afspraak hebben gemaakt dat we respectvol met elkaar omgaan.
Voor personen in de voorhoede is respect niet te koop.
Daar kan je respect verdienen door de prestaties die geleverd worden.
De reactie van wethouder van Dis op de vraag hoe hij hierover dacht maakte een heleboel duidelijk.
Eindconclusie,
  1. Schuld van de Raad,
  2. Schuld van bestuur
  3. Thoolse Voetbal Federatie,
  4. Schuld van de omwonenden van de kerk.
Iedereen is schuldig behalve wethouder van Dis.


ABT lichtgrijs
home
startContact Plaatjes ABT Algemeen Datum Externe Linken Sociale Media Woonkern Agenda 2018

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 10437 bytes.
Pagina gemaakt in 0.205 seconden,
Laatste aanpassing: 01 January 1970 01:00:00,
Ron's Webber versie 180614a