logo
Westerpoort
Waarschijnlijk gaat aan de periode van fout op fout dit jaar een einde komen.
Het is bijna niet te bevatten dat een school voor lager onderwijs dit vermogen moet kosten.
Het begin van dit financiƫle drama begint al in 2003/2004 met de verhuizing van de Technische school van Sint Maartensdijk naar Tholen, vanaf toen Westerpoort geheten.
Het College had toen beslist om een bruidsschat mee te geven van 2,4 miljoen euro.
Er lag geen enkele verplichting aan ten grondslag om deze bruidsschat mee te geven, het voorgezet onderwijs was immers geen verplichting van onze gemeente.
Dat was ook de reden waarom ABT tegen dit voorstel heeft gestemd.

We weten inmiddels allemaal hoe het is verlopen met Westerpoort.
Maar de ellende was nog niet ten einde.

De onderwijs locatie werd gesloten en kwam te koop.
Het College had wel de afspraak gemaakt als de school zou sluiten een deel van de 2,4 miljoen moet worden terugbetaald.
Dit resulteerde in een bedrag van 1,9 miljoen euro.
ABT was blij dat dit bedrag terugbetaald zou worden, niet wetende dat dit de start was van een nog veel groter drama.
Het College had besloten om midden in de crisis het Westerpoort aan te kopen voor een astronomisch bedrag van 5,6 miljoen euro.
Hier is het bedrag wat terugbetaald moest worden van 1,9 miljoen euro op verminderd en de wij waren eigenaar voor 3,7 miljoen euro.

Wij hadden een gebouw waar je niks mee kan.
ABT wil een onderwijs locatie voor vijf schoolrichtingen afgestemd op de leerlingen die daar gebruik van maken.
Het passen en meten kan beginnen.
Maar als snel blijkt dat het niet resulteert in het ideale concept, met als gevolg dat er een schoolrichting af haakt.
De kosten waren toen al gestegen tot een dikke 13 miljoen euro.

ABT heeft in 2015 nog een poging ondernomen om de kosten in de hand te houden, het voorstel was het bestaande gebouw te slopen en totale nieuwbouw voor vijf schoolrichtingen.
De kosten van de nieuwbouw zouden rond de 4,5 tot 5 miljoen euro bedragen.
Dit zou een totaal geven van het aankoop bedrag 3,7 plus 5 miljoen voor de nieuwbouw, dit geeft een totaal van 8,7 miljoen euro met als belangrijk punt dat alle vijf de schoolrichtingen een goede huisvesting hebben en al vanaf 2017 de nieuwe school klaar zou zijn.
Dit is helaas niet gelukt want het moest een project worden wat uniek was in Nederland met verschillende aanverwante partijen in hetzelfde pand.
Nu zitten we in een afrondende fase met een kostenplaatje van een dikke 18 miljoen euro.
Daar komt nog een slordige 1,7 miljoen euro bij voor het inrichten van het schoolplein en mogelijk ook nog een overschrijding als gevolg van meerwerk van 0,5 tot 1.0 miljoen euro.
(dit laatste is een inschatting van ABT)
Dit ook nog eens vermeerderd met de de 1,9 miljoen die is afgetrokken van de aankoopsom voor het terug betalen van het restant van de bruidsschat.
Dit geeft een totale investering van een kleine 22 miljoen euro.
Vele miljoenen meer dan het voorstel van ABT in 2015.
De zorg die ABT nu heeft is, komt de bouw van nieuwe scholen in Poortvliet en Sint Maartensdijk nu in gevaar.
Het geld kan namelijk maar 1 keer worden uitgegeven.
Dit zou een prima manuscript zijn voor het televisie programma over de balk.

Han van 't Hof,
Fractie ABT
ABT lichtgrijs
web
HoofdstukkenContact Plaatjes ABT Algemeen Datum Externe Linken Sociale Media Woonkern DSV Pagina's start Colofoon Westerpoort

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
45830 µsec.
15 apr 2020
15 apr 2020
9954 bytes