logo
Over ABT Woonkern Datum Algemeen

Sociale Media & korte berichten

Deze onderwerpen zijn niet onder te verdelen in één van de andere hoofdstukken.
Dit zijn korte berichten, opmerkingen en vragen, zoals deze o.a. op sociale media geplaatst zijn.
De volgorde is de datum jjmmdd.
De facebook pagina van Algemeen Belang Tholen vindt U hier.

ABT lichtgrijs
U bevindt zich in
Sociale Media & korte berichten
MENU
Menu terug
start.html
170921 Onkruid
24-Oct-2017 14:00:01 (1kb)
170924 Huisafval
24-Oct-2017 14:00:01 (2kb)
171010 Inspraak
24-Oct-2017 14:00:01 (1kb)
171012 Verkeersveiligheid
24-Oct-2017 14:00:01 (1kb)
171021 Windmolens
24-Oct-2017 14:00:01 (1kb)
171029 Afgelopen 4 jaren weer 9 miljoen armer
29-Oct-2017 15:17:18 (1kb)
171123 Veiligheid
07-Dec-2017 11:50:37 (1kb)
171207 Straatverlichting
07-Dec-2017 11:50:37 (1kb)
Valid HTML 5.0
Valid CSS
Een link is een hoofdstuk.
Een link is een pagina.
Een link is een download.
Een link is een nieuwe tab.
© https://algemeenbelangtholen.nl/
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 7629 bytes,
Pagina gemaakt in 0.139 seconden,
Laatste aanpassing: 24 October 2017 14:00:01,
Server tijd: Dinsdag 12 December 2017 15:24:59.
Ron's Webber versie 170117d