logo
161010 Nieuwbouw Kerk
Op 22 juli heeft ABT bij uitzondering van de andere politieke partijen, een reactie gegeven op de mail van 20 juli verstuurd vanuit de griffie.
Dit is een zogenaamde “silent procedure” die hier is toegepast met het geven van geen bedenkingen.
Met andere woorden, dit willen we even doorzetten.
De inhoud van onze mail uit schrijven van onze fractie voorzitter van ’t Hof, was als volgt:
Mijns inziens moeten we voorzichtig zijn met het bouwen van kerkgebouwen her en der in onze Kernen.
Ook volgens ons bestemmingsplannen past dit niet, hier word in aangegeven dat kerkgebouwen in de binnenste ring van de kern geplaatst moeten worden.
Ook is het wenselijk dat we de kerken concentreren, ook in het kader van begrip voor elkaar om ook in de toekomst op zondagen, activiteiten te organiseren die in conflict komen met elkaars inzichten over de beleving op zondag.
Verder kan ook de vraag gesteld worden of we voor elke groepering de ruimte moeten geven om maar weer een kerkgebouw te bouwen.
In het kader van duurzaamheid kan je ook hier vraagtekens bij zetten.
Het is wenselijk dat deze procedure via de Raad zijn beloop zal vinden.

Download hier de motie (pdf).
Download hier het document (pdf).
Datum vraag: 03 nov 2016 in de raad.
Datum vraag: 10 okt 2016 in de commissie ruimte.

ABT lichtgrijs
Tholen Stad
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start DSV 080811 rapport Kleur bekennen 080901 afwikkeling Deehoeve 080918 stemverklaring nieuwbouw gemeentehuis 081010 Parkeerproblemen Garnalenstraat 120103 Bewoning Hoogstraat Tholen-1 120426 Bewoning Hoogstraat Tholen-2 140513 huisvesting basisonderwijs 161010 Nieuwbouw Kerk 170517 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 171102 Grondverkoop

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
74072 µsec.
Onbekend
Onbekend
8525 bytes