logo
181101 Motie Begroting 2019

In de commissie is door wethouder Harmsen toegezegd dat openbare ruimte betreffende onkruid in de commissie word behandeld.
Even voor de transparantie, in welke commissie gaan we dit behandelen?

Voorzitter ABT wil ook nog terugkomen op het sociaal domein.

Namens ABT dank voor het beantwoorden van de vraag.
Met het antwoord kunnen wij niet zo veel.
Alleen al het feit dat de conclusie word getrokken dat er maar een stijging is van 9% doet onze wenkbrauwen fronsen.
Als je de stijging in 2017 erbij optelt zit je weer gewoon op ruim 21% .

Download hier de motie (pdf).
Datum motie: 01 nov 2018

ABT lichtgrijs
Tholen Gemeente
HoofdstukkenMenu terugPagina's start 080519 Taxatie WOZ-waarde 080811 rapport Kleur bekennen 080901 afwikkeling Deehoeve 080918 stemverklaring info niet op tijd 080918 stemverklaring nieuwbouw gemeentehuis 080930 PGB-budget 081111 Schuldsanering Ambulance 090420 Beleidsvisie Windenergie 090511 Verlaging Energieprijzen 090610 Over vraag 09.07711 over windenergie 100201 Wetswijziging WMO 100223 Voorschriften Mestbassins 101014 protocol bij bodemverontreiniging 101207 Kosten Leerlingenvervoer 110110 rioolheffingen 110209 Versnippering Informatievoorziening 110510 wegenonderhoud Waterschap 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 111026 Toekomstvisie Tholen 120606 korting busabonnementen 120816 Uitspraken RvS Supermarkten 121207 supermarkten kleine kernen 130220 OZB-plafond 130502 fractie ABT over OZB-plafond late beantwoording 130529 OZB stijging 130627 opvolging onderzoek Elsevier 140714 Ned. Ver. tot bevordering van Zondagsrust en -heiliging 141205 vragen Beleidsregels individuele Inkomenstoeslag 151119 Antwoord op vraag over computers 160201 Aanpak Financiele Positie 160204 Geen antwoord 160317 Kleinschalige Opvang 160413 Mandaten van het College 160414 Borgstelling Delta 160414 Financieel in Balans 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen 160803 vraag inzake openbaar groen 161220 Oninbare Toeristenbelasting 170106 Toeristen Belasting 1 170131 Vraag art 41 RvO raad 170221 verzoek om inlichtingen sportstichting 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 170608 Overdracht Sportvelden 170713 Onderhoud wegen 170713 Openbare verlichting 171102 Onkruidbestrijding 171102 Oplossing tekorten 171102 bovenwindse eilanden 171207 Gemeentelijke Belastingen 171212 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 180228 Varend Ontgassen 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© Algemeen Belang Tholen.

Webber versie 191027a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
55809 µsec.
Onbekend
07 okt 2019
13540 bytes