logo
Index
Dit zijn een aantal vragen, die door ABT zijn gesteld, of opmerkingen die door ABT zijn gemaakt.

Alle stukken beginnen met 6 cijfers, die staan voor de datum als JJMMDD.
Hierdoor is het mogelijk, dat alles ook op volgorde van datum in het menu staat.
ABT lichtgrijs
Tholen Gemeente
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start DSV 080519 Taxatie WOZ-waarde 080811 rapport Kleur bekennen 080901 afwikkeling Deehoeve 080918 stemverklaring info niet op tijd 080918 stemverklaring nieuwbouw gemeentehuis 080930 PGB-budget 081111 Schuldsanering Ambulance 090420 Beleidsvisie Windenergie 090511 Verlaging Energieprijzen 090610 Over vraag 09.07711 over windenergie 100201 Wetswijziging WMO 100223 Voorschriften Mestbassins 101014 protocol bij bodemverontreiniging 101207 Kosten Leerlingenvervoer 110110 rioolheffingen 110209 Versnippering Informatievoorziening 110510 wegenonderhoud Waterschap 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 111026 Toekomstvisie Tholen 120606 korting busabonnementen 120816 Uitspraken RvS Supermarkten 121207 supermarkten kleine kernen 130220 OZB-plafond 130502 fractie ABT over OZB-plafond late beantwoording 130529 OZB stijging 130627 opvolging onderzoek Elsevier 140714 Ned. Ver. tot bevordering van Zondagsrust en -heiliging 141205 vragen Beleidsregels individuele Inkomenstoeslag 151119 Antwoord op vraag over computers 160201 Aanpak Financiele Positie 160204 Geen antwoord 160317 Kleinschalige Opvang 160413 Mandaten van het College 160414 Borgstelling Delta 160414 Financieel in Balans 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen 160803 vraag inzake openbaar groen 161220 Oninbare Toeristenbelasting 170106 Toeristen Belasting 1 170131 Vraag art 41 RvO raad 170221 verzoek om inlichtingen sportstichting 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 170608 Overdracht Sportvelden 170713 Onderhoud wegen 170713 Openbare verlichting 171102 Onkruidbestrijding 171102 Oplossing tekorten 171102 bovenwindse eilanden 171207 Gemeentelijke Belastingen 171212 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 180228 Varend Ontgassen 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
65179 µsec.
Onbekend
Onbekend
12757 bytes