logo
171029 In 4 jaar 9 miljoen armer
Begroting: evenwicht inkomsten - uitgaven.
ABT hechte grote waarde aan een gezonde financiƫle positie van onze gemeente.
De afgelopen 4 jaar heeft de Gemeente Tholen fors meer uitgegeven, dan dat er binnenkomt aan inkomsten.
Al twee jaar wordt binnen de Raad hierover gesproken, maar de praktijk blijkt weerbarstig.
Opbrengsten uit verkopen grond worden gebruikt om tekorten weg te poetsen.
Ons eigen vermogen is in de lopende periode van 17 miljoen gedaald tot 8 miljoen.
In de begroting 2018 die we op 2 november in de Raad zullen behandelen, wordt opgemerkt, dat oplossing volgend jaar juni volgt.
ABT vindt het onbestaanbaar, dat de huidige wethouders dus niet bij machte zijn de tering naar de nering te zetten.
ABT staat voor een evenwicht tussen uitgaven en inkomsten en voor het maken van heldere keuzes.
Afgelopen 4 jaar weer 9 miljoen armer
ABT lichtgrijs
Sociale Media
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start 170921 Onkruid 170924 Huisafval 171010 Inspraak 171012 Verkeersveiligheid 171021 Windmolens 171029 In 4 jaar 9 miljoen armer 171123 Veiligheid 171123 Verkeers Veiligheid 171207 Straatverlichting

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
48033 µsec.
Onbekend
Onbekend
7501 bytes