logo
171021 Windmolens
21 oktober 2017
ABT, windmolens en zonneparken.
Algemeen Belang Tholen heeft tegengestemd.
ABT hecht grote waarde aan het karakter van onze plattelands Gemeente.
Ruimte en weidsheid zijn een groot goed.
Vorige week is een notitie behandeld in de Raad over windmolens en zonneparken.
Ook zijn een aantal moties en amendementen aangenomen.
ABT heeft tegengestemd.
Niet omdat ABT tegen duurzaamheid zou zijn.
Maar om ons eiland vol te zetten met grote windmolens vol met verlichting en waardevolle landbouwgrond vol te zetten met zonnepanelen gaat ABT veel te ver.
En overal windmolens voor dorpskernen, omdat de Gemeente dan haar subsidies kan intrekken?
Er zijn op ons eiland nog daken genoeg waarop zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden.
ABT is ook van mening onze inwoners veel meer inbreng moeten hebben in de plannen wanneer het hun directe omgeving betreft.
Windmolens
ABT lichtgrijs
Sociale Media
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start 170921 Onkruid 170924 Huisafval 171010 Inspraak 171012 Verkeersveiligheid 171021 Windmolens 171029 In 4 jaar 9 miljoen armer 171123 Veiligheid 171123 Verkeers Veiligheid 171207 Straatverlichting

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
48593 µsec.
Onbekend
Onbekend
7487 bytes