logo
171012 Verkeersveiligheid
Vraag aan college B&W: 12 Oktober 2017
Tijdens de commissie vergadering is door verschillende fractie de blijdschap uitgesproken dat er aan de onveilige verkeerssituatie voor de fietsers een einde gaat komen.
ABT is van mening dat er aan een ander belangrijk aspect word vergeten.
Dat is namelijke de onveiligheid op de doorgaande weg.
Het is van belang dat er in het kader van de verkeersveiligheid verkeersremmende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de omwonenden te vergroten.
Dit zal waarschijnlijk niet worden uitgevoerd omdat de provincie hier geen middelen voor heeft.
ABT heeft hierover een vraag aan het College, zou het college bereid zijn om met de provincie in overleg te gaan om de mogelijkheden te bespreken die er toe leiden dat de verkeersveiligheid toeneemt.
Ook in overleg te treden met de omwonenden op welke manier zij hier invulling aan willen geven.

ABT lichtgrijs
Sociale Media
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start 170921 Onkruid 170924 Huisafval 171010 Inspraak 171012 Verkeersveiligheid 171021 Windmolens 171029 In 4 jaar 9 miljoen armer 171123 Veiligheid 171123 Verkeers Veiligheid 171207 Straatverlichting

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200924a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
46704 µsec.
Onbekend
Onbekend
7379 bytes