logo

Sociale Media

Deze onderwerpen zijn niet onder te verdelen in één van de andere hoofdstukken.
Dit zijn korte berichten, opmerkingen en vragen, zoals deze o.a. op sociale media geplaatst zijn.
De volgorde is de datum jjmmdd.
De facebook pagina van Algemeen Belang Tholen vindt U hier.

ABT lichtgrijs
Sociale Media
Menu terugstart 170921 Onkruid 170924 Huisafval 171010 Inspraak 171012 Verkeersveiligheid 171021 Windmolens 171029 In 4 jaar 9 miljoen armer 171123 Veiligheid 171123 Verkeers Veiligheid 171207 Straatverlichting

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 6364 bytes.
Pagina gemaakt in 0.122 seconden,
Laatste aanpassing: 18 March 2018 18:56:37,
Ron's Webber versie 180614a