logo
160201 Aanpak Financiele Positie

Een bestuurlijke voorbereidingsgroep met raadsleden uit zes fracties (SGP, ABT, CU, PVDA, VVD en CDA) heeft afgelopen vrijdag (29 januari) een stevige stap gezet in een traject om de financiƫle positie van de gemeente nader te bezien en te verbeteren.
Het college gaat de resultaten hiervan verder verwerken in voorstellen, welke op korte termijn in openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad worden besproken.
Binnenkort wordt een voorstel over een eerste begrotingswijziging 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Download hier het document (pdf) met opmerkingen.
Download hier het document (pdf) met vragen.
Download hier het pdf persbericht.
Datum vraag: 01 feb 2016

ABT lichtgrijs
2016
HoofdstukkenMenu terugPagina's startABT in 2016 160201 Aanpak Financiele Positie 160204 Geen antwoord 160317 Kleinschalige Opvang 160413 Mandaten van het College 160414 Borgstelling Delta 160414 Financieel in Balans 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen 160803 vraag inzake openbaar groen 161010 Nieuwbouw Kerk 161220 Oninbare Toeristenbelasting

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© Algemeen Belang Tholen.

Webber versie 191027a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
59027 µsec.
Onbekend
07 okt 2019
8273 bytes