logo
111107 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland
Op 13 september 2010 is in de commissie Bestuurszaken de verplaatsing van de ijsbaan in Sint-Annaland besproken.
Unanieme steun was er voor deze verplaatsing zodat het een hamerstuk was in de raadsvergadering van 23 september 2010.
Naar aanleiding van een vraag van ABT “wanneer starten we? “IJs en weder dienende kan er in het seizoen 2011/2012 geschaatst worden” antwoordde wethouder C van Dis

Download hier het document (pdf).
Datum vraag: 07 nov 2011
Datum antwoord:15 nov 2011

ABT lichtgrijs
2011
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start 110110 rioolheffingen 110209 Versnippering Informatievoorziening 110406 stoofweg Sint Annaland 110510 wegenonderhoud Waterschap 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg 111026 Toekomstvisie Tholen 111107 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2020 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200406b
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
59508 µsec.
Onbekend
Onbekend
7327 bytes