logo
110510 wegenonderhoud Waterschap
Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van de Gemeente.
ABT maakt zich momenteel grote zorgen over de werkwijze van het Waterschap Scheldestromen in relatie tot de verkeersveiligheid.
Als voorbeeld neem ik de weg van St-Annaland naar Stavenisse.
Te beginnen in de Zoetwaterweg, al bijna 4 weken staan hier in de berm grote stapels doorgroeistenen opgeslagen.
Deze zijn op geen enkele manier gemarkeerd en is er geen info via borden waar te nemen.
ABT fractie is van mening dat met name fietsers of bromfietsers zich tijdens een ongeval hier onnodig letsel kan oplopen.
Gaan we verder naar Annavosdijk en Oudelandsedijk, vrij recent is uit onderzoek in Zeeland bekend geworden dat er relatief veel berm ongelukken gebeuren.
Op veel plaatsen op deze locatie zijn er te diepe sporen naast het asfalt.
Dit is een gevolg van onvoldoende onderhoud.
Het waterschap Scheldestromen heeft met het instellen van 60 km wegen zijn materiele aansprakelijkheid ingedekt maar ABT fractie is van mening dat de verkeersveiligheid veel belangrijker is dan materiele schade.

Download hier het document (pdf).
Datum vraag: 10 mei 2011
Datum antwoord:31 mei 2011

ABT lichtgrijs
2011
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start 110110 rioolheffingen 110209 Versnippering Informatievoorziening 110406 stoofweg Sint Annaland 110510 wegenonderhoud Waterschap 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg 111026 Toekomstvisie Tholen 111107 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2020 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200406b
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
69052 µsec.
Onbekend
Onbekend
8034 bytes