logo
110406 stoofweg Sint Annaland
In de raadsvergadering van januari 2011 bij het beantwoorden van de vragen betreffende de Stoofweg, gesteld door ABT, SGP en VVD, de volgende toezeging gedaan.
Die raad zou eind februari uiterlijk begin maart een voorstel gepresenteerd krijgen wat de mogelijkheden waren voor verbetering.
Wij van fractie ABT waren er vanuit gegaan dat er Februari/Maart 2011 werd bedoelt.
Verder hebben wij altijd onze mond vol over betrokkenheid van de burgers bij hun omgeving.
Dit was een prachtig voorbeeld van betrokkenheid van een zeer jonge burger uit St-Annaland die de gevaarlijke verkeerssituatie onder de aandacht heeft gebracht.
De initiatief nemer had wel de kritische noot, eerst zien dan geloven, hij had namelijk niet zoveel vertrouwen in de politiek.
Het is nu april 2011 en er is geen enkel bericht tot ons gekomen hoe het nu verder gaat met de Stoofweg in St-Annaland.
Het is dan ook in en in triest dat we het geringe vertrouwen van de initiatief nemer nog verder beschadigen.

Download hier het document (pdf).
Datum vraag: 06 apr 2011
Datum antwoord:19 apr 2011

ABT lichtgrijs
2011
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start 110110 rioolheffingen 110209 Versnippering Informatievoorziening 110406 stoofweg Sint Annaland 110510 wegenonderhoud Waterschap 110520 IHP stappenplan normen luchtkwaliteit scholen 110608 Varkensstal Bitterhoekseweg 111026 Toekomstvisie Tholen 111107 werkzaamheden ijsbaan Sint-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© 2020 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 200406b
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
58500 µsec.
Onbekend
Onbekend
7933 bytes