logo
100223 Voorschriften Mestbassins

De fractie van ABT verzoekt het college te antwoorden op de volgende vragen:
  1. Is er door de installateur van het mestbassin aan de Groene of Hokseweg een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat het bassin zodanig is uitgevoerd dat er aan de gestelde eisen behorende bij het besluit mestbassins Milieu, met name voorschrift 1.3 en 1.4 is voldaan
  2. Zo ja, hoe heeft de gemeente Tholen beoordeeld, dat er aan de voorschriften van het genoemde besluit kan worden voldaan?
  3. Is de gemeente Tholen (zijnde bevoegd gezag) voornemens aan vullende voorschriften aan de mestbassins op Tholen en Sint Philipsland te verbinden?
  4. Hoe gaat men te werk met nieuwe aanvragen mbt. mestbassins?

Download hier het document (pdf).
Datum vraag: 23 feb 2010
Datum antwoord:09 mrt 2010

ABT lichtgrijs
2010
HoofdstukkenMenu terugPagina's start 100126 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 100201 Wetswijziging WMO 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 100223 Voorschriften Mestbassins 100428 div fracties over dagprogramma braderie Scherpenisse 101014 protocol bij bodemverontreiniging 101110 Stoofweg Sint-Annaland 101207 Kosten Leerlingenvervoer

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© Algemeen Belang Tholen.

Webber versie 191027a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
66444 µsec.
Onbekend
07 okt 2019
8006 bytes