logo
Nieuwjaars Toespraak 2021

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marleen Sijbers

Geacht inwoners, beste mensen,Vanzelfsprekend wens ik u en de uwen een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe.

Een Nieuwjaar met naar wij hopen in 2021 een coronavrije samenleving.
Waarbij wij hopelijk zo dicht mogelijk weer bij het ‘oude normaal’ komen en de negatieve invloed door corona van het afgelopen jaar mogen vergeten.
Maar aan de andere kant de positieve invloed, met meer zorg voor elkaar,mogen koesteren en behouden.

Jaarwisseling
Dankbaar ben ik dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen, met helaas wel een klein aantal incidenten.
Dank aan een ieder die in de voorbereidingen aan een goede jaarwisseling heeft bijgedragen en dank aan iedereen die zich tijdens de jaarwisseling heeft moeten inzetten om erger te voorkomen.
En vanzelfsprekend dank aan onze inwoners die Oudejaarsnacht wel op een gezellige en verantwoorde wijze hebben gevierd.

Bedankt voor het warme welkom
De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie zou een mooie gelegenheid zijn geweest om u te bedanken voor het mooie en gastvrije welkom wat mij ten deel is gevallen.
Gezien de omstandighedenrondom het coronavirus kan deze niet doorgaan.
Daarom doe ik dat via deze weg.
Warm was het welkom dat ik samen met mijn echtgenoot Frans, van u heb mogen ontvangen.
Prachtig waren de filmpjes waar de maatschappelijke organisaties, verenigingen, vrijwilligers en ondernemers zich hebben voorgesteld.
Inmiddels heb ik sommigen van u al mogen ontmoeten.
Helaas zijn er ook bezoeken uitgesteld of nog niet ingepland vanwege corona.
Dat pakken we dit jaar op.
Daar waar ik u heb mogen spreken, waren het zonder uitzondering hartelijke en warme ontvangsten.
Mooie en interessante verhalen zijn met mij gedeeld.
Dank daarvoor.

Bijzonder jaar
2020, wat een bijzonder jaar.
In gedachten kijken we de film terug.
In alle eerlijkheid, het is niet helemaal mijn film, want het grootste deel heeft betrekking op de periode van uw voormalige burgemeester mevrouw Ger van de Velde-de Wilde.
Het is een film om misschien soms snel door te spoelen, want dit jaar heeft een grote impact op ieders leven.
En helaas heeft deze film vooralsnog een open einde, want corona is helaas nog steeds in ons midden.
Samen met u wil ik terugkijken wat er in het afgelopen jaar is gepasseerd, waarbij het onmogelijk is om alles de revue te laten passeren.
Dan is het geen toespraak, maar wordt het een feuilleton.
Maar ik wil ook graag vooruit kijken.

Veranderingen
Bij de gemeente Tholen waren er veel personele en bestuurlijke veranderingen.
We namen afscheid van wethouder Jan Harmsen, de gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop, de raadsgriffier Wilma Antes en uw burgemeester Ger van de Velde-de Wilde.
En met wethouder Corniel van Leeuwen, gemeentesecretaris Jan Fraanje en Leen Vermeij als raadsgriffier was het team weer bijna op sterkte.
En ik ben blij en dankbaar dat ik uw nieuwe burgemeester mag zijn.
En daarmee staan we klaar om onze inwoners in 2021 te dienen.
Het gaat niet om ons, maar wij zijn er voor u.

Trots op hulpdiensten
Wij zijn trots op onze vrijwilligers van de brandweer, op medewerkers van de hulpdiensten,zoals het ambulancepersoneel en de politie.
Wij vergeten vaak dat zij in de frontlinie staan bij calamiteiten en de eerste zijn die ter plaatse zijn bij een ongeluk of gebeurtenis met impact.
Ook in onze gemeente hebben zich in 2020 ongelukken en branden voorgedaan,met alle gevolgen van dien en behalve dat onze aandacht uit moet gaan naar de hulpverleners, mogen we ook de slachtoffers, hun naasten en betrokkenen niet vergeten.

Coronacrisis
Even terug naar begin 2020.
De start van 2020 was economisch gezien heel voorspoedig, totdat de economie half maart door corona abrupt tot stilstand kwam.
Na een aantal onzekere weken hebben veel bedrijven kans gezien om ondanks de beperkende maatregelen hun activiteiten op peil te houden.

De coronacrisis heeft ook de toeristische sector, de horeca en evenementenbranche heel hard getroffen en er zijn ook bedrijven bij wie er omzetverhoging heeft plaatsgevonden.
Kortom, de effecten zijn heel wisselend, van positief tot heel desastreus.
De coronacrisis heeft onze ondernemers veel inspanningen gekost en offers gevraagd om hun bedrijven door deze hele lastige periode te loodsen.
Dit is een groot compliment waard.
Helaas is met de nieuwe lockdown het zo gehoopte perspectief weer uitgesteld en weer wordt er een beroep gedaan op ieders uithoudingsvermogen.
Ik kan dat helaas niet anders zeggen.

Participeren
Er gebeurt hier veel en ik realiseer mij, we vragen ook heel veel van u.
We vragen of u mee wilt participeren en of u mee wilt denken of lid wilt worden van klankbordgroepen.
We hopen en vertrouwen op veel enthousiasme, energie en tijd van al die vrijwilligers om alle verenigingen en maatschappelijke organisaties draaiende te houden.
En het zijn ontwikkelingen waarbij het niet alleen om of over de gemeente Tholen gaat, want we hebben ook te maken met onze omgeving, met buurgemeenten, met de provincies Zeeland en Brabant en met het Rijk.

Natuur en landschap
In onze gemeente is volop de ruimte om te wandelen en te fietsen en om te genieten van de prachtige natuur, met het Nationaal Park Oosterschelde en ‘in onze achtertuin’ de prachtige polderlandschappen.
Waar onze eigen Thoolse producten groeien en bloeien en dat willen graag behouden, maar nieuwe ontwikkelingen zijn altijd nodig om ook in de toekomst te kunnen wonen, werken, recreëren en van het leven in onze mooie gemeente te genieten.
Die natuur en het landschap behoren tot de sterke eigenschappen van Tholen.
De landschappelijke kwaliteiten verdienen het om ‘uit te groeien’ tot een ware beleving voor zowel onze inwoners als onze bezoekers.
Dat vraagt om versterking, maar ook om bescherming.
Wij zijn op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 en ook onze gemeente werkt hieraan.
Zo hopen de Duurzame energiebalans af te ronden en een Transitievisie warmte vast te stellen.
Maar daarmee zijn we er nog niet: Teveel regen, te weinig regen, we hebben het niet voor het zeggen.
Wij willen voorkomen dat het water de huizen binnen gaat en we willen dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft voor landbouw en natuur.
Ook dat verdient onze aandacht in 2021.

Vrijwilligers
Wie we nooit kunnen en mogen vergeten zijn onze vrijwilligers.
Zij spelen een heel belangrijke rol in onze samenleving als het gaat om aandacht voor de kwetsbare mens, sport, cultuur, ouderen en jongeren en de vele activiteiten die door al die vrijwilligers georganiseerd worden.
Deze zijn niet alleen voor ons belangrijk, maar ook voor de mensen en bedrijven van buiten die zich oriënteren om zich hier te vestigen envoor onze toeristische sector.

En ook dan kan ik niet volledig zijn en het gevaar van het benoemen van mooie voorbeelden is, dat er nog veel meer mooie voorbeelden niet genoemd worden.
Denk daarbij aan afdelingen van De Zonnebloem, de seniorenvereniging in Oud-Vossemeer of bijvoorbeeld de zorgloketten met het nieuwe zorgloket De Zorgkrael in Scherpenisse dat inmiddels is opgericht.

Ook de kerkelijke gemeenschappen mogen niet vergeten worden, want ook die leveren een bijdrage aan onze leefgemeenschap van een zorgzame samenleving waarbij we omzien naar elkaar.

Er waren ook nieuwe initiatieven, waar ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’ op van toepassing is.
Zoals de Coronalijn 70+ Tholen.

Aandacht voor de jeugd
In het afgelopen jaar hebben onze jongerenwerkers en jongeren een hele tijd niet samen kunnen komen.
Er zijn twee nieuwe jongerenwerkers, Angela en Evy, aangesteld.
En daarmee is het team Jij op Tholenverder op sterkte gebracht.
Zij willen in 2021 nog meer jongeren ontmoeten.

En ook voor onze jongere jeugd is er aandacht.
Denk aan speeltuinvereniging De Speelkrael in Scherpenisse, of de motie Inclusief spelen die in 2020 aangenomenisdoor de gemeenteraad en die nu verder in uitvoering wordt gebracht met de Speeltuinbende waarbij alle kinderen, met en zonder beperkingen, welkom zijn!
Op het gebied van zorg voor jeugd blijven we aandacht vragen voor kwetsbare kinderen.
De 13 Zeeuwse gemeenten trekken hierin samen op en ons doel is om de zorg voor onze kwetsbare jeugd goed te borgen en daarvoor is iedereen heel hard aan het werk.

Eind 2020 is een start gemaakt met Vitale Kernenen daarmee gaan we in 2021 verder.
Sport en bewegen is hierbij het bindmiddel.

Activiteiten afgelast
Helaas zijn bijna alle activiteiten die voor 2020 gepland stonden,afgelast.
Want wat ging er helaas veel niet door: reguliere uitvoeringen door verenigingen, concerten, voorstellingen, braderieën, de Havendagen, de jaarlijkse Kunstroute, de Open Atelierroute, en nog veel meer.
En laten we vooral niet de herdenkingen en festiviteitenvergeten van 75 jaar vrijheid.
Gelukkig kon de officiële opening van het uitgebreide streekmuseum De Meestoof en de tentoonstelling 75 jaar vrijheid wel doorgaan.

Ik realiseer mij dat we misschien dit jaar, nog meer dan anders, een groot beroep doen op de veerkracht, motivatie, tijd en energie van onze vrijwilligers.
Want al deze activiteiten zijn belangrijk voor onze samenleving en ik spreek de hoop uit dat in 2021 die mooie, maar helaas uitgestelde initiatieven toch tot hun recht kunnen komen en van uitstel geen afstel komt.

Zorgen om zorgmedewerkers
Ik maak mij zorgen om de mensen in de zorg.
Zij werken onder een grote druk en hebben lange dagen gemaakt en bovenal, zij hebben zich ook vaak onmachtig gevoeld.
Dit leed heeft niet alleen betrekking op corona, maar maakt het wel in aantallen groter en qua emoties misschien nog wel wat heftiger, omdat heel veel mensen er vanwege alle corona maatregelen alleen voorstonden of staan.
En hoe graag ik het anders zou willen, dit is ook de beginsituatie van dit jaar, van 2021.
Het is nog niet voorbij.

Want de nieuwe woorden die in 2020 zijn ontstaan, zijn ook woorden die we in 2021 nog gaan gebruiken:
Film met open einde
Zoals eerder al gezegd heeft deze film een open einde.
Ontwikkelingen beginnen niet op 1 januari en stoppen niet op 31 december.
Er zijn in het afgelopen jaar, enorm veel inspanningen verricht door onze inwoners, ondernemers en vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners.
De titel van de film van het nieuwe jaar is nog niet bekend.
Dat weten we pas aan het einde van het jaar.
Persoonlijk verwacht ik dat de titel: IN THOLEN ZORGEN WE VOOR ELKAAR hoge ogen gaat gooien.
Want dat is de rode draad die we uit 2020 vast moeten houden en die in 2021 ook nog zo hard nodig is.
We blijven en gaan samen investeren in en zorgen voor onze samenleving.
Hoe dan, zult u vragen?

Door het samen te doen.
Door er samen voor zorgen dat niemand afhaakt.
Door samen te versterken en onze Thoolse samenleving in stand te houden, ook al zijn dit hele moeilijke en onzekere tijden.

Ik sluit af.
Dank u wel voor alles wat u doet om onze gemeente en onze gemeenschap leefbaar, gezond en zorgzaam te houden.

Dank u wel voor uw aandacht.
Blijf gezond, blijf voor elkaar zorgen.
En nogmaals, ik wens ik u, namens de gemeenteraad,het college en ambtelijke organisatie een gezond en gelukkig 2021!
Ik dank u wel.

Bron: Gemeente Tholen op 08 januari 2021.
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
377 µsec.
08 jan 2021
01 mrt 2021
19801 bytes