logo
Bestuursorgaan

Een bestuursorgaan is een orgaan dat een overheidstaak uitvoert.

Het maakt altijd deel uit van Rijk, gemeente, provincie of waterschap.
Het begrip bestuursorgaan komt uit het bestuursrecht.
Voorbeelden van bestuursorganen zijn de minister, het college van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan dat onder de Rijksoverheid valt, maar niet hiƫrarchisch ondergeschikt is aan een minister.
De betreffende minister is dus niet verantwoordelijk voor beslissingen van een ZBO, maar heeft wel een (beperkt) aantal bevoegdheden.
Hij kan bijvoorbeeld in sommige gevallen bestuursleden benoemen of de begroting goedkeuren.

Voorbeelden ZBO's
Voorbeelden van ZBO's zijn de Kamers van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

bron: http://www.rijksoverheid.nl

ABT lichtgrijs
Algemeen
HoofdstukkenMenu terugPagina's startAntwoord tijdBestuursorgaanBestuursrechtNieuwjaars Toespraak 2014Nieuwjaars Toespraak 2016Nieuwjaars Toespraak 2018Nieuwjaars Toespraak 2019Nieuwjaars Toespraak 2020WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© Algemeen Belang Tholen.

Webber versie 191027a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
46604 µsec.
Onbekend
14 mrt 2018
7853 bytes