logo

Algemeen

Deze onderwerpen zijn niet onder te verdelen in één van de andere hoofdstukken.
Dit zijn onderwerpen, die zijn ingebracht door leden, door een overheid, of waarbij ABT is betrokken.

Iedere overheidsorganisatie wordt betaald door de belastingbetaler.
Om deze reden is er dan ook een informatie plicht voor overheidsorganisaties.
Er zijn een paar redenen, waarom er geen openheid kan en mag zijn, dit is b.v. wanneer de privacy gevaar loopt, of wanneer de veiligheid gevaar loopt, wanneer de informatie wordt vrijgegeven.
In het menu hiernaast staan verwijzingen naar meer informatie over dit onderwerp.

ABT lichtgrijs
Algemeen
Menu terugstartAntwoord tijdBestuursorgaanBestuursrechtNieuwjaars Toespraak 2014Nieuwjaars Toespraak 2016Nieuwjaars Toespraak 2018WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© https://algemeenbelangtholen.nl
Overname met bronvermelding toegestaan.
Pagina grootte: 6393 bytes.
Pagina gemaakt in 0.09 seconden,
Laatste aanpassing: 18 March 2018 18:56:36,
Ron's Webber versie 180614a