logo
Wonen

Tholen moet een aantrekkelijke woongemeente zijn voor jong en oud, alleenstaanden, en gezinnen. 

Woningen moeten betaalbaar, energiezuinig en duurzaam zijn.

ABT vindt wonen in een goed ingerichte wijk met mooi functioneel groen het recht van iedere burger.
Het geeft woonsfeer, leef- en woongenot en daagt uit tot "buiten zijn".
Groen levert opbrengst in zowel maatschappelijke als economische zin.
Wij zijn van mening dat het betrekken van de burgers bij "hun" groen een groter saamhorigheidsgevoel en een groter draagvlak creëert.

ABT lichtgrijs
Standpunten
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
Inloggen
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 210305a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
46552 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
7901 bytes