logo
Nieuw Dorpsraad

In diverse discussies is de vraag gekomen, of er meer gedaan moet worden aan dorpsraden voor de diverse woonkernen.

Een bezwaar hiertegen is, dat er dan weer een extra bureaucratische laag bij komt, waardoor een aantal dingen vertraagd kunnen worden.
Er is echter een andere mogelijkheid, die veel beter, sneller en goedkoper kan zijn:
Stel per woonkern een advies-groep samen, die werkt op basis van vrijwilligers, per woonkern minimaal 3 mensen, namens:

  1. Verenigingen
  2. Ondernemers
  3. Lokale burgers
Afhankelijk van de woonkern en het aantal mensen en vrijwilligers, kunnen dit er natuurlijk ook meer zijn.
Deze vrijwilligers kunnen geen bindende uitspraken doen en geen beslissingen nemen namens de gemeente, maar hebben uitsluitend een adviserende rol.
Zij weten tenslotte wat er in hun woonomgeving leeft v.w.b. het verenigings-leven, het bedrijfs-leven en de lokale bevolking.
Op deze manier kan er mogelijk sneller en nauwkeuriger worden ingespeeld in de wensen van de bevolking en daarbij kan het ook nog eens een hoop tijd geld besparen.

ABT lichtgrijs
Standpunten
HoofdstukkenMenu terugPagina's startBegroting 2016DemocratischFinanciën-1Financiën-2GemeenteraadJeugdJongerenKruidvat TholenMilieubeleidNieuw DorpsraadNieuw LeefbaarheidOnderwijsRecreatieSociale GemeenteVeiligheidVerkiezingsprogramma 2018WerkgelegenheidWonenZoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Login
© Algemeen Belang Tholen.

Webber versie 191027a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
64280 µsec.
Onbekend
14 mrt 2018
8614 bytes