logo
Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV


Berekening niet toepassen rentevergoeding i.r.t. uitgestelde betaling DSV Tholen
In het kader van het toezicht op staatssteun maakt de Commissie gebruik van referentie- en
disconteringspercentages.
Deze referentie- en disconteringspercentages worden als indicatie van de marktrente gebruikt om het bruto subsidie-equivalent van de steun te bepalen en zodoende de inachtneming van de de minimis-regel (geoorloofde staatssteun < € 200.000) te controleren.
Als basispercentage wordt de 1-jaars EURIBOR gehanteerd.
Deze bedroeg op 13 mei 2019 -0,12%.
Hierop dient een opslag te worden toegepast, afhankelijk van de rating van de betrokken onderneming en de geboden zakelijke zekerheden:
Opgeslagen voor leningen in basispunten
Ratingcategorie
Zekerheidstelling

Hoog
Normaal
Laag
Zeer goed (AAA-A) 60
75
100
Goed (BBB)
75
100
220
Bevredigend (BB) 100
220
400
Zwak (B)
220
400
650
Slecht / Moeilijk (CCC en lager)
400
650
1000

Normaalgesproken worden 100 basispunten aan het basispercentage toegevoegd.
Dit geldt voor:
  1. leningen aan ondernemingen met een bevredigende rating en hoge zakelijke zekerheden; of
  2. leningen aan ondernemingen met een goederating en normale zakelijke zekerheden.
Uitgaande van de opslag van 1% (100 basispunten) komt de marktrente bij benadering uit op 0,88%.
Uitgaande van een vordering (exclusief btw) van EUR 13,2 miljoen komt dit neer op €116.000.
Indien de vordering na een jaar voldaan wordt, zou dit dus niet leiden tot ongeoorloofde staatsteun.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
13592 µsec.
Onbekend
Onbekend
11095 bytes