logo
20.0017 Steunpunt Bravis


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 20.0017
Datum ontvangst raadsgriffie 2 september 2020
Datum 1 september 2020
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Vraag:
  1. Maakt het College deel uit van dit overleg.
  2. Heeft het College al een keuze gemaakt welke locatie de voorkeur heeft.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Tijdens de bijeenkomst in de Commissie samenleving waarin door Bravis uitleg is gegeven over het besluit om de twee locaties ,Roosendaal en Bergen op Zoom samen te voegen tot één nieuwe locatie in Roosendaal is een toezegging gedaan voor een steunpunt op Tholen.
Om recht te doen voor onze inwoners betreffende de rijtijden richting het steunpunt zou de keuze voor de locaties Poortvliet, Sint-Maartensdijk of Sint-Annaland het meest voor de hand liggen.
Wij hebben hier een paar vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
1. Het college neemt deel aan dit overleg.
2. De locatiekeuze is afhankelijk van meerdere factoren die individueel en in zijn totaliteit gewogen moeten worden.
Primair hebben de huisartsen hierin het voortouw.
Vanuit de huisartsen is een bepaalde commitment noodzakelijk.
Daarnaast speelt de factor ruimte een rol.
Daarnaast is het zo dat de plaatsing in de buurt van voorzieningen ook een meerwaarde kan hebben.
Gezien deze factoren en de primaire rol van huisartsen zijn een aantal locaties beter passend dan anderen.
In de fase waarin het gesprek omtrent het Bravis punt zich nu bevindt is het te vroeg hier een uitspraak over te doen.
Datum beantwoording 8 september 2020
Ingeleverd bij de griffie 9 september 2020

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
618 µsec.
Onbekend
Onbekend
10690 bytes