logo
20.0010 strandjes Tholen Stad


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 20.0010
Datum ontvangst raadsgriffie 3 augustus 2020
Datum 31 juli 2020
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Kan het College aangeven wat de reden is geweest om negatief op dit mooie voorstel van het waterschap te reageren.
Het antwoord dient natuurlijk te worden onderbouwd met de verslaglegging van de College vergadering waarin dit is besproken.
Toelichting
(indien nodig)
De verbazing was groot toen ik vanmorgen kennis nam van de ingezonden brief in de Eendrachtbode van 30 juli van Perry Bakx.
Onze Gemeente kreeg de kans links en rechts van het keermiddel in de haven van Tholen stad een paar strandjes aan te leggen.
Er vanuit gaande dat het stuk op waarheid berust (ABT heeft geen enkele reden hieraan te twijfelen) is het onvoorstelbaar dat het College zo een mooie GRATIS kans aan zich voorbij laat gaan.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
Wij hebben kennis genomen van de ingezonden brieven van dhr. Bakx en dhr. Nuijten in de Eendrachtbode.
En van de reactie hierop van het Waterschap.
Er is destijds overleg geweest met het Waterschap over de aanleg van het keermiddel maar er is, zoals het Waterschap ook aangeeft, nooit een voorstel van het Waterschap gedaan om links en rechts van het keermiddel in de haven van Tholen stad een paar strandjes aan te leggen.
Het betrof een particulier idee dat is voorgelegd aan de gemeente.
De gemeente heeft destijds, per mail aangegeven geen medewerking te verlenen aan dit idee wegens de volgende argumenten:
  1. Veiligheid: zwemmen in een haven is niet toegestaan;
  2. Vervuild water: blauwalg;
  3. Kosten: (aanleg, baggeren, onderhoud)
Dit verzoek is voorafgaand aan de terugkoppeling aan initiatiefnemer,
besproken tijdens een bijpraatmoment in college.
Er is hiervan geen collegebesluit.
Datum beantwoording 17 augustus 2020
Ingeleverd bij de griffie 25 augustus 2020

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2020
Hoger Menu Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
796 µsec.
Onbekend
Onbekend
11015 bytes