logo
19.0016 Renovatie Zwembad de Spetter


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 19.0016
Datum ontvangst raadsgriffie 22-8-2019
Datum 22-8-2019
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Zijn er tijdens het proces van de renovatie zaken niet goed verlopen?
 2. Als vraag 1 met ja wordt beantwoord kan het College dan aangeven wat er niet goed is gegaan?
 3. Als vraag 1 met ja wordt beantwoord gaat het College dit dan ook in de afweging meenemen voor de renovatie van het zwembad in Sint Maartensdijk.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
In de Eendrachtbode van 22 augustus 2019 staat in het artikel over zwembad de Spetter ik citeer “de zwembadraad heeft de ambtelijke top van de Gemeente gevraag om bij de hoogstwaarschijnlijke reparatie andere mensen aan het roer te laten dan bij de renovatie in 2018.
ABT neemt aan dat de zwembadraad een reden heeft om deze vraag te stellen .
ABT heeft hier een paar vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Ja, het is gebleken dat de projectaanpak niet heeft gebracht wat vooraf was geformuleerd. Er zijn problemen op het gebied van de waterkwaliteit en op het gebied van de arbeidsomstandigheden geconstateerd.
 2. Het college is, de gehele situatie overziend, tot de conclusie gekomen dat het renovatieproces niet heeft geleid tot een voor ons acceptabel resultaat in de zin van een goed
  functionerende badinrichting.
  Daarvoor hebben wij de aannemer reeds in gebreke gesteld.
  Er is een collegevoorstel in voorbereiding om de daarin concreet benoemde problemen aan te pakken en op te lossen.
  Het doel is om de problemen voor de aanvang van het zwemseizoen 2020 opgelost en uitgevoerd te hebben.
 3. Als vanzelfsprekend wordt de kennis die is opgedaan bij de renovatie in Tholen meegenomen bij het renovatietraject in Sint-Maartensdijk.
Datum beantwoording 29-10-2019
Ingeleverd bij de griffie 1 november 2019

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2019
Hoger Menu Start 19.0011 Financiele Tegenvaller Sociaal Domein 19.0015 Waterkwaliteit de Spetter 19.0016 Renovatie Zwembad de Spetter 190221 Kanttekening Zonneparken en Windmolenparken.pdf 190508 Bijlage Grondtransacties 2018.pdf 190508 Overzicht Grondtransacties 2018.pdf 190522 Antwoord Windmolenparken.pdf 190619 Vraag Windmolenparken.pdf 191209 Renovatie Zwembad de Spetter.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
461 µsec.
Onbekend
Onbekend
10818 bytes