logo
19.0015 Waterkwaliteit de Spetter


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 19.0015
Datum ontvangst raadsgriffie 26 juli 2019
Datum 26 juli 2019
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het College het met ABT eens dat de problemen met de waterkwaliteit mogelijk een gevolg is van de zuiveringsinstallatie?
 2. Was het college op de hoogte van de info dat dit geïnstalleerde zuiveringssysteem niet geschikt was voor buitenbaden?
 3. Indien het antwoord op vraag 2 ja is: wat is de reden geweest om toch voor dit zuiveringssysteem te kiezen?
 4. Kan het College aangeven of dit nog financiële gevolgen heeft en zo ja welke?
 5. De renovatie in Smerdiek komt er aan, heeft het College stappen ondernomen om te voorkomen dat er bij het Zwembad in Smerdiek hetzelfde gebeurd?
Toelichting
(indien nodig)
Waterkwaliteit zwemwater zwembad De Spetter.
ABT fractie heeft kennis genomen van de problemen betreffende de zwemwater kwaliteit van zwembad De Spetter.
Het probleem zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door de nieuwe zuiveringsinstallatie.
Deze zou niet geschikt zijn voor buitenbaden.
Het College zou vorig jaar op de hoogte zijn gebracht dat dit systeem niet zou voldoen voor buitenbaden.
Er is een keuze gemaakt om te werken met chloorkorrels i.p.v. met vloeibaar chloor.
ABT heeft hier een aantal vragen over.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Ja, de nu lopende onderzoeken richten zich daar ook op.
 2. College richt zich momenteel op vaststelling van de oorzaak van het probleem.
  Op dit moment kunnen we de conclusie nog niet trekken dat het aan het zuiveringssysteem ligt.
 3. Nvt.
 4. Op dit moment nog niet.
  Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken.
 5. Als vanzelfsprekend wordt de kennis die is opgedaan bij de renovatie in Tholen meegenomen bij het renovatietraject in Sint-Maartensdijk.
  Algemeen: We blijven de gehele gemeenteraad op de hoogte houden van de voortgang.
Datum beantwoording
Ingeleverd bij de griffie 21 augustus 2019

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2019
Hoger Menu Start 19.0011 Financiele Tegenvaller Sociaal Domein 19.0015 Waterkwaliteit de Spetter 19.0016 Renovatie Zwembad de Spetter 190221 Kanttekening Zonneparken en Windmolenparken.pdf 190508 Bijlage Grondtransacties 2018.pdf 190508 Overzicht Grondtransacties 2018.pdf 190522 Antwoord Windmolenparken.pdf 190619 Vraag Windmolenparken.pdf 191209 Renovatie Zwembad de Spetter.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
530 µsec.
Onbekend
Onbekend
11033 bytes