logo
181101 Motie Begroting 2019

Begroting 2019
Geachte voorzitter,
Nog een aantal zaken betreffende de begroting.
In de commissie is door wethouder Harmsen toegezegd dat openbare ruimte betreffende onkruid in de commissie word behandeld.
Even voor de transparantie, in welke commissie gaan we dit behandelen?
Voorzitter, ABT wil ook nog terugkomen op het sociaal domein.
Namens ABT dank voor het beantwoorden van de vraag.
Met het antwoord kunnen wij niet zo veel.
Alleen al het feit dat de conclusie wordt getrokken, dat er maar een stijging is van 9% doet onze wenkbrauwen fronsen.
Als je de stijging in 2017 erbij optelt zit je weer gewoon op ruim 21%.
Verklaringen omtrent de financiële stijgingen in absolute cijfers zijn niet te geven.
Het wordt ook niet verduidelijkt door de onderliggende cijfers, dit is reeds in de commissie vermeld.
Heb dinsdag ook nog een link verstuurd naar de fractievoorzitters over cijfers van het CBS.
Daarin worden de onderliggende cijfers die in de kadernota staan nog eens bevestigd.
Namelijk geen bijzondere stijgingen.
Wat wel uit de cijfers van het CBS blijkt dat de inspanningen van de Gemeente Tholen wel toenemen.
Daaruit trekt ABT de conclusie dat het wel degelijk mogelijk is om aan de knoppen te draaien en de financiën in bedwang te houden.
Het is al langer bekend dat de financiële discipline betreft het sociaal domein bij de CU niet aanwezig is maar dat de SGP en de VVD hier geen paal en perk aan stelt is een teleurstelling.
ABT heeft het al eens eerder gezegd dat het besef bij de raad en het college, dat we hier om gaan met gemeenschapsgeld, terug moet keren.
Wij hebben geen enkel mandaat om het geld maar over de balk te gooien.
De planning voor een solvabiliteit van 20% in 2022 is nog steeds een zorgen kindje.
Is het college bereid om een lineair tijdspad uit te zetten tot december 2022 hoe de solvabiliteit zich ontwikkeld en als deze negatief verloopt aan te geven welke maatregelen getroffen worden om deze doelstelling wel te behalen?
Voorzitter, ABT fractie heeft in de commissie vergadering naar voren gebracht dat rendabel krijgen van onze dorpshuizen het van belang is dat er paal en perk gesteld moet worden aan al onze semi feest locaties in onze Gemeente.
We hebben twee mogelijkheden voor feestjes en partijen en dat zijn de horeca ondernemingen en onze dorpshuizen.

ABT was dan ook blij dat wethouder Harmsen dit onderschrijft.

We hebben als raad de vorige raadsvergadering besluiten genomen over alcohol gebruik en roken.
We weten allemaal dat dit alleen kans van slagen heeft als er af en toe een keer controle word uitgeoefend, dit is alleen maar mogelijk als wij, als gemeente, ook weten waar onze feestlocaties zijn.
Met deze zaken in het achterhoofd wil ABT fractie een motie indienen die het college een steun in de rug geeft feestlocaties alleen te beperken tot Horeca en dorpshuizen.

Graag overhandig ik U de motie,
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2018
Hoger Menu Start 18.0004 Varend Ontgassen 18.0014 Bagger Maartenshof 18.0014 Delfwerkzaamheden Maartenshof 18.0021 Verkeersborden 180315 Collegejaarprogramma-2018-Stimuleringsfonds 180925 vraag verkeersborden 181101 Motie Begroting 2019 18.0021 Foto's Verkeersborden.pdf 180320 brief aan Gedeputeerde.pdf 180925 vraag verkeersborden bijlage.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
514 µsec.
Onbekend
Onbekend
9975 bytes