logo
170131 Vraag art 41 RvO raad


Melding stellen van vraag in vragenuur in de
raad

(art. 41 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Datum ontvangst
raadsgriffie
(in te vullen door griffie)

Datum 31 januari 2017
Aan Voorzitter en griffier van de raad
Datum raadsvergadering 2 februari 2017
Naam vragensteller Han van 't Hof fractie ABT
Vraag gericht aan college
Onderwerp Werkwijze wethouder van Dis tijdens proces overdracht beheer en onderhoud korfbal- en voetbalaccommodaties aan een gezamenlijke sportstichting.
Vragen
 1. Hoe kan het gebeuren dat onze Burgemeester tijdens haar nieuwjaars-toespraak dit aankaart terwijl er nog geen zekerheid is dat het doorgang zal vinden.
 2. Hoe kan het gebeuren dat er maandag 23 januari wordt vertelt dat alle insprekers zich hebben teruggetrokken en de laatste inspreker zich pas dinsdag 24 januari om 11.00 uur 's morgens heeft teruggetrokken.
 3. Hoe kan het gebeuren dat een lid van het College zich gaat bemoeien met de agenda van de Commissie en de Raad.
 4. Hoe kan het gebeuren dat het College dit onderwerp op de agenda plaatst.
 5. Is het College bereid dit onderwerp en toekomstige onderwerpen met hetzelfde karakter door een andere wethouder te laten uitvoeren.
Aanleiding Geachte voorzitter,
College en leden van de raad.
De laatste twee weken is weer eens op een pijnlijke manier duidelijk geworden dat de werkwijze van wethouder van Dis richting een maatschappelijke organisatie er er wederom voor heeft gezorgd dat de nekharen bij vertegenwoordigers van sportverenigingen overeind zijn gekomen.
Voorzitter dit staat niet op zichzelf.
 • Bouwaanvraag voor een nieuwe kerk in de kern Tholen.
  Geen tot zeer slechte communicatie met de omwonenden.
 • Het overleg met het comité Blijven Spetteren.
 • Vrij recent nog, het niet op de hoogte zijn van lange
  wachtlijsten voor een woning van grote gezinnen.
 • Nu weer de situatie met de korfbal en de voetbal.
 • Toezeggingen over gebruik Meulvliet voor het 650 jarig bestaan van de kern Tholen.
  Veel onbegrip bij gebruikers van de sporthal.

Oorzaak slechte communicatie.
Iedereen kan naar eigen inzicht deze lijst verder invullen.

ABT is van mening dat we gezien het voorgaande hier te maken hebben met een wethouder die totaal geen beleving heeft met het wel een wee van onze inwoners en alleen zijn eigen agenda belangrijk vindt. Het is onverantwoord om op deze weg door te gaan.
ABT is dan ook van mening dat er binnen het College een andere wethouder deze zaak op moet gaan oppakken.
Vervolgactie toegezegdABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2017
Hoger Menu Start 17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting 17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 17.0006 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 170106 Toeristen Belasting 170131 Reactie op werkwijze wethouder 170131 Vraag art 41 RvO raad 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet-Bijlage.pdf 170608 Overdracht Sportvelden.pdf 170713 Onderhoud wegen.pdf 170713 Openbare verlichting.pdf 171015 Onkruidbeheermethoden.pdf 171102 Grondverkoop.pdf 171102 Onkruidbestrijding.pdf 171102 Oplossing tekorten.pdf 171102 bovenwindse eilanden.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
571 µsec.
Onbekend
Onbekend
12124 bytes