logo
170131 Reactie op werkwijze wethouder


Reactie van de fractievoorzitter over werkwijze wethouder van Dis.

Tijdens de behandeling van het agendapunt over de werkwijze van wethouder van Dis was het niet mogelijk om nog een reactie te geven op hetgeen in de tweede termijn werd gezegd.
Daar werden uitspraken gedaan die wel cruciaal waren waarom ABT dit op de agenda heeft gezet.

Wethouder van Dis is niet meer ingegaan op de constatering dat hij de regie moet houden in het proces van de korfbal/voetbal.
Hij vertelt dat de voetbal nog een paar weken extra nodig zal hebben.
Waarom dan pas op de agenda van Mei?
Hij stelt ook dat de Raad schuldig is aan de onrust bij de verenigingen, omdat de Raad een bezuinigingsopdracht heeft gegeven.
Het is dan ook de opdracht aan de wethouder om dit uit te voeren.
Waar de wethouder aan voorbij gaat is, dat de huidige onrust vooral is ontstaan door voorstellen van het College, die waarschijnlijk juridisch niet mogelijk zijn.
Ook de zekerheden voor de toekomst waren reden voor een de verenigingen om niet akkoord te gaan met het voorstel.
Er wordt ook nog even meegedeeld, dat de bezuinigingsopdracht niet word gehaald.

Ook de bijdrages van de college partijen nodigden uit voor een reactie.
Enkele opmerkingen:

Dit zijn een aantal statements die geroepen werden in de raadszaal.
Waar hier aan voorbij wordt gegaan is de plicht van de raad om het College te controleren op wat zij doen.
Als ABT constateert dat zaken niet goed lopen dan stellen wij dat aan de orde.
Als het dan ook nog elke keer is terug te leiden naar de zelfde wethouder dan noemen wij man en paard.
De voorbeelden, die wij benoemd hebben, zijn allemaal terug te luisteren op de audio notulen van de Gemeente.

De beschuldiging, dat wij geen respect hebben voor de wethouder, is niet aan de orde.
Het mag nooit zo zijn dat slecht functioneren van een wethouder niet besproken mag worden, omdat we de afspraak hebben gemaakt dat we respectvol met elkaar omgaan.
Voor personen in de voorhoede is respect niet te koop.
Daar kan je respect verdienen door de prestaties die geleverd worden.
De reactie van wethouder van Dis op de vraag hoe hij hierover dacht maakte een heleboel duidelijk.

 1. De gang van zaken over de bouw van de nieuwe kerk in Tholen maakt duidelijk hoe “goed” de wethouder dit dossier behandeld heeft.
  Er was een info avond geweest, was positief, gesprek beloofd en binnenkort een vervolg gesprek.
  Waar de Wethouder totaal aan voorbij gaat is het feit dat er in de zomervakantie een mail komt om geen bezwaar te hebben voor de bouw van de kerk.
  ABT heeft zichzelf toen de vraag gesteld waar zijn de omwonenden in dit proces.
  Dus heeft ABT dit op de agenda gezet.
  Toen werd duidelijk dat de buurt op een onjuiste manier was geïnformeerd over een info avond bij te wonen.
  Het was nota bene verstuurd in enveloppen van een uitvaart onderneming.
  Omwonenden dachten dat het om reclame ging.
  Gelukkig heeft de raad toen op de rem getrapt en wethouder van Dis met opdrachten aan het werk gezet.
  Een belangrijke opdracht was de burgers informeren.
 2. Het antwoord op gang van zaken Comité Blijven Spetteren was wederom de schuld van de raad.
  De raad had de zaak tijdelijk stilgelegd.
  Gelukkig wel, want ook in dit dossier heeft de raad hard op de rem getrapt en wethouder van Dis de opdracht te geven om de zwembaden van zowel Tholen als Sint Maartensdijk goed op de kaart te zetten voor de toekomst.
 3. Ook de inspreker over het gebruik van Meulvliet tijdens het 650 jarig bestaan had niks met Wethouder van Dis te maken.
  Hij had geen toezeggingen gedaan.
Eindconclusie,
 1. Schuld van de Raad,
 2. Schuld van bestuur
 3. Thoolse Voetbal Federatie,
 4. Schuld van de omwonenden van de kerk.

Iedereen is schuldig behalve wethouder van Dis.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2017
Hoger Menu Start 17.0002 verzoek om inlichtingen sportstichting 17.0003 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet 17.0006 Aankoopprijs Mosterddijk Tholen 17.0017 Gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau 170106 Toeristen Belasting 170131 Reactie op werkwijze wethouder 170131 Vraag art 41 RvO raad 170303 Afhandeling klachten Wmo Jeughulp en Participatiewet-Bijlage.pdf 170608 Overdracht Sportvelden.pdf 170713 Onderhoud wegen.pdf 170713 Openbare verlichting.pdf 171015 Onkruidbeheermethoden.pdf 171102 Grondverkoop.pdf 171102 Onkruidbestrijding.pdf 171102 Oplossing tekorten.pdf 171102 bovenwindse eilanden.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
571 µsec.
Onbekend
Onbekend
12429 bytes