logo
160414 Borgstelling Delta


In de Commissie Bestuurszaken heeft ABT gesproken over een Duivels Dilemma.
Voorgesteld wordt in te stemmen met een toetsingskader.
In het Raadsvoorstel wordt nergens de rekensom gemaakt.
Wethouder, mijn vragen:
 1. Klopt mijn rekensom, dat de borgstelling voor Tholen bij 200 miljoen en 2,7% aandelen het bedrag van de borg is van 5.400.000,00.
  Als aandeelhouders afhaken, dan gaat het Thoolse aandeel omhoog.

 1. Als wij afhaken wat is dan ons risico.
  1. Loopt Tholen dan het risico geen water, gas en stroom meer te hebben?
   Volgens mij niet.
  2. In de Commissie Bestuurszaken heeft U gemeld, dat wij jaren lang de lusten
   gedragen hebben en dat wij nu de lasten moeten dragen.
   Volgens mij moeten wij helemaal niets.
  Zijn mijn conclusies juist en zo neen, vooral de laatste vraag, dan gaarne toelichting.
  Waarom moeten wij nu de lasten dragen?
 2. Is het een gemeentelijke taak een leverancier van water, stroom en gas te financieren?
  Volgens mij niet.
  Kunt U mij uitleggen waarom dit wel een gemeentelijke taak zou zijn.
 3. Wie borg staat, hoe goud gerand een financiering ook is, loopt het risico aangesproken te worden onder zijn borgstelling.
  Dit is een waarschuwing, die een bank altijd aan een borgsteller geeft.
  Weet goed wat je doet.
  De looptijd is 30 jaar en in 30 jaar kan heel veel gebeuren.
  De 200 miljoen is gebaseerd op de rentabiliteit van het gezonde deel en bij een goede rentabiliteit is er ook een goede waarde van de aandelen.
  Als de borgstelling ingeroepen wordt is de rentabiliteit niet goed en dan zijn de aandelen ook gelijk veel minder waard.
  Dus als het mis is en de borgstelling wordt aangesproken, dan is het risico dus vol aanwezig, dat een aandelenverkoop ook geen soulaas zal bieden.
  Dan is het risico gewoon vol voor de gemeente.
  Dit is een worst case scenario, maar is niet uit te sluiten.
  Wethouder wat is hierop Uw visie?
Wethouder, na Uw antwoorden is het voor ABT duidelijk.
Nu wordt geen antwoord gevraagd op een ja of nee tegen de borg.
Er wordt alleen gevraagd naar instemming over het toetsingskader.
ABT zegt gewoon nee.
Want bij de definitieve vraag over ja of nee wordt het toch al nee.
Het is geen gemeentelijke taak om een borg af te geven en het risico is niet uit te sluiten.
Na 10 jaar is het risico nog altijd minimaal een kleine 4.000.000,00.
Het risico is voor onze gemeente gewoon veel te hoog.
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2016
Hoger Menu Start 16.0010 vraag inzake openbaar groen 16.0015 Oninbare Toeristenbelasting 160201 Aanpak Financiele Positie 2 160204 Geen Antwoord 160414 Borgstelling Delta 161010 Nieuwbouw Kerk 161103 Motie Nieuwbouw Kerk 160317 Kleinschalige Opvang.pdf 160413 Mandaten van het College.pdf 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 1.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 2.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 3.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
26244 µsec.
Onbekend
Onbekend
10213 bytes