logo
160204 Geen Antwoord

In de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2016 viel de fractie van ABT er over, dat op een aantal vragen nog steeds geen antwoord is gegeven.
Één van de vragen was, wat er wettelijk verplicht is, dat is iets anders dan wat er besloten is!

ABT Han van 't Hof :

De ABT fractie is al vanaf de zomer 2015 bezig om de wettelijk taken in beeld te krijgen van de afdeling milieu.
Dat is een lange reis, want alle middelen worden ingezet, om geen duidelijkheid te verschaffen over deze taken.
Ook tijdens het proces "Tholen Financieel in Balans" is het vertragings- proces op volle sterkte doorgegaan.
Voorzitter, één ding wil ik wel verklappen, de fractie voorzitter van ABT heeft hetzelfde vel op zijn hoofd, als een olifant op zijn knieën dus de kans is heel groot, dat wij dit project niet loslaten.
Het is nu zo, dat er voor een paar onderdelen een raadsbesluit moet zijn, om het bestaande milieu-beleidsplan te verlengen, met een maximale looptijd van 2 jaar.
Hier hebben wij 2 vragen over:
  1. Voor welke onderdelen moet dit uitgevoerd worden?
  2. Wordt alles, dat niet wettelijk is, geparkeerd tot na de behandeling van de bestuursopdracht?

Voorzitter Burgemeester van de Velde (geen portefeuille houder):
Dank U wel voor Uw inbreng.
ik maak gebruik van de opmerking die U maakt, alsof U de informatie niet zou krijgen.
Daar distantieer ik mij van, U krijgt alle informatie die nodig heeft.
En als het nodig is, dan maken we een afspraak om gezamenlijk de informatie met U te delen, die U dan blijkt te missen.
Maar ik krijg meer het gevoel, dat we op twee levels praten.
ik kan het niet laten, om daar een opmerking over te maken.
Het woord is aan Wethouder van Dis.

Wethouder Cees van Dis (portefeuille houder):
Dhr. van 't Hof vraagt voor welke onderdelen dit beleidsplan moet worden uitgevoerd.
Dhr. van 't Hof, ik heb in de commissie al aangegeven, dat de uitkomst van "Tholen Financieel in Balans" voor Uw raad aanleiding kan zijn, om het milieu-beleidsplan in te trekken, overigens die bevoegdheid heeft U altijd, maar dat het so-wie-so voor de wettelijke taken handig is, om je te kunnen beroepen op de motivaties, zoals ze in het milieu-beleidsplan zijn opgenomen.
Doe je dat niet, dan zal je voor elk milieu-besluit dat je neemt een aparte onderbouwing moeten gaan maken, wat bergen geld kost.
Daarom stelt het college voor, om het met maximaal 2 jaar te verlengen en U in de gelegenheid te stellen, na de uitkomst van "Tholen Financieel in Balans" uw keuzes te maken, m.b.t de niet wettelijke taken.
En zolang die uitkomst er niet is, en door Uw raad niet is vastgesteld, zullen wij de activiteiten blijven uitvoeren volgens planning.

Voorzitter Burgemeester v.d. Velde :
Is dit voldoende beantwoord?

ABT Han van 't Hof :
Nee voorzitter, maar ik zit mij af te vragen, of het verstandig is om hierop te reageren.
Er wordt een correctie gemaakt op mijn betoog, dat U zich distantieert als voorzitter en als lid van het college, over dat wij de informatie krijgen, die voorhanden is.
Op de eerste de beste vraag ik stel: "welke onderdelen moeten uitgevoerd worden?", krijg ik wederom geen antwoord op.
Hier wilde ik het gewoon bij laten, we hoeven ook een reactie meer van het college.

Bron: Geen antwoord.mp3
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2016
Hoger Menu Start 16.0010 vraag inzake openbaar groen 16.0015 Oninbare Toeristenbelasting 160201 Aanpak Financiele Positie 2 160204 Geen Antwoord 160414 Borgstelling Delta 161010 Nieuwbouw Kerk 161103 Motie Nieuwbouw Kerk 160317 Kleinschalige Opvang.pdf 160413 Mandaten van het College.pdf 160426 Motie mbt bomen langs provinciale- en waterschapswegen.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 1.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 2.pdf 160803 vraag inzake openbaar groen - Bijlage fotocollage 3.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
525 µsec.
Onbekend
Onbekend
11203 bytes