logo
14.14371 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 14.14371
Datum ontvangst raadsgriffie 21 mei 2014
Datum 21 mei 2014
Vraag wordt gesteld aan College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT, Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Wat is de reden waarom dit snoeiafval hier zo lang ligt.
 2. Is het college met ABT eens dat een goede presentatie van onze gemeente belangrijk is.
 3. Welke maatregelen worden genomen als een burger of een bedrijf ditzelfde zou doen.
 4. Waarom moeten parkeerplaatsen als opslag dienen, zijn er andere mogelijkheden?
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Snoeiafval in Sint Philipsland.
Sinds vele weken (ongeveer 7) ligt er op de parkeerplaats bij het voetbalveld en de begraafplaats snoeiafval opgeslagen.
ABT fractie is van mening dat er voor de Gemeente een voorbeeld functie is weggelegd betreffende afval.
Als een burger of een bedrijf in onze gemeente ditzelfde zou doen de persoon of het bedrijf al verschillende brieven zou hebben ontvangen.
Verder is een goede presentatie van onze Gemeente zeer belangrijk.
Op deze locatie komen met grote regelmaat personen uit andere Gemeenten die daar waarschijnlijk hun gedachten over zullen hebben.
Ook worden er 12 parkeerplaatsen lange tijd in beslag genomen.
Kortom een grote aanfluiting.
Wij hebben hier over de volgende vragen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Begin maart is gestart met de omvormingen van plantsoenen naar gras.
  Om de kosten van het omvormen zo laag mogelijk te houden wordt alleen de eigen vrachtwagen ingeschakeld om het vrijgekomen snoeiafval op te ruimen.
  Behalve het opruimen van het snoeiafval heeft de vrachtwagen ook zijn regulier werk.
  Afgelopen weken is het snoeiafval van de omvormingen grotendeels opgeruimd, echter het is weer aangevuld met regulier groenafval en snoeiafval van een aanvullende omvorming. Vanwege het zachte voorjaar is de groei ook sneller op gang gekomen dan andere jaren, waardoor er dit jaar ook meer regulier groenafval is.
  In week 21 is het snoeiafval van deze lokatie verwijderd.
 2. Mee eens
 3. Af en toe constateren medewerkers van de afdeling Gemeentebedrijf dat parkeerplaatsen worden gebruikt als opslag.
  Indien mogelijk wordt de eigenaar van de opgeslagen materialen telefonisch verzocht dit op te ruimen.
  Als de eigenaar telefonisch niet te bereiken is, of hij komt zijn afspraken mbt het opruimen niet na volgt een brief.
 4. Waarom moeten parkeerplaatsen als opslag dienen, zijn er andere mogelijkheden?
  In een aantal kernen hebben we een lokatie waar de Betho en de wijkteams tussendoor hun groenafval lossen, hierdoor hoeven ze niet steeds naar de werkplaats en terug.
  Periodiek wordt dit afval door de vrachtwagen opgehaald.
Datum beantwoording 3 juni 2014
Ingeleverd bij de griffie

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2014
Hoger Menu Start 14.13243 bewoning Krabbenkreek 14.13646 huisvesting basisonderwijs 14.14371 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland 140521 fractie ABT snoeiafval Sint Philipsland (foto).pdf 140714 Ned. Ver. tot bevordering van Zondagsrust en -heiliging (concept).pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
447 µsec.
Onbekend
Onbekend
11449 bytes