logo
12.20968 Korting Busabonnementen


Schriftelijke vraag
(art.  RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 12.20968
Datum ontvangst raadsgriffie 6 juni 2012
Datum woensdag 6 juni 2012
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Han van ’t Hof, Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Zou het mogelijk zijn dat het college in gesprek gaat met de Provincie om tot een oplossing te komen waardoor onze scholieren ook gebruik kunnen maken van dit voordeel.
 2. Ziet het College kans om dit te realiseren voor het nieuwe schooljaar.
  Dit namelijk belangrijk voor de reizigers die een jaar abonnement kopen.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
Er is zowel in de Provincie Zeeland en Brabant de mogelijkheid om korting te krijgen op het busabonnement voor scholieren van het voortgezet onderwijs.
Deze afspraken zijn gemaakt met de busondernemingen.
Voor de scholieren in Zeeland is er een korting van 16% op het busabonnement (genaamd Bulkabonnement) In de provincie Noord-Brabant is er een Abonnement voor de prijs van 78.80 Euro per maand maar hiermee kunnen de kinderen door heel de provincie reizen.
Wij hebben op Tholen de situatie dat veel kinderen voor het voortgezet in Bergen op Zoom naar school gaan.
Dat is nu het probleem, wij vallen tussen wal en schip.
De leerlingen kunnen door deze situatie van geen van beide regelingen gebruik maken.
Let wel. Dit kan voor sommige gezinnen een voordeel geven van enkele honderden euro’s per jaar.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
De situatie in dezen is als volgt:
 • Vrijwel alle Zeeuwse scholen voor Voortgezet Onderwijs en MBO zijn aangesloten bij de Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ). SSZ koopt namens deze scholen bij de vervoerbedrijven via een grootverbruikcontract abonnementen in. Bovenop de landelijke korting (34%) komt vanwege de bulk nog een extra korting, waardoor er netto 45% korting is.
  De scholieren van de betreffende scholen kunnen deze abonnementen kopen.
  Bij de SSZ kunnen echter alleen Zeeuwse scholen zich aansluiten.
  Dus voor Zeeuwse leerlingen die in Bergen op Zoom op school zitten, geldt deze extra korting niet.
 • Voor het openbaar vervoer in heel de provincie Noord-Brabant is een speciaal scholierenabonnement te koop voor € 78,70.
  Dat is echter voor leerlingen die vanuit Zeeland naar Bergen op Zoom reizen niet interessant, immers hun reis vindt plaats met een Zeeuwse bus.
  Het betreft dus extra kortingen waarvoor scholen individueel of in gezamenlijkheid grootgebruikcontracten afsluiten met Connexxion.
  De scholen zorgen dan voor de distributie van de abonnementen en de financiële afhandeling met de ouders.
  Vorige week (week 24) heeft de hoofddirectie van Connexxion besloten dat dergelijke kortingen niet meer verleend mogen worden.
  Bestaande contracten worden gerespecteerd, echter nieuwe worden niet meer aangegaan.
  De SSZ heeft reeds een nieuw contract afgesloten voor het schooljaar 2012/2013.
  De scholieren van de scholen die bij deze stichting zijn aagensloten hebben dus geluk.
  Sommige andere scholen waren nog in onderhandeling met Connexxion, echter deze onderhandelingen worden afgebroken.
  De genoemde grootverbruikcontracten gingen volledig buiten de overheid (ook provincie als openbaar vervoersautoriteit) om en maakten geen onderdeel uit van de concessie(voorwaarden).
  De provincie had hierin ook geen enkele bevoegdheid.
  Ons college zal met betrekking tot deze situatie een brief naar de hoofddirectie van Connexxion sturen (afschrift naar Gedeputeerde Staten van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant), waarin gewezen zal worden op de nadelen die leerlingen uit de gemeente Tholen ondervinden indien ze buiten de provincie naar school gaan en aangedrongen zal worden op een uniforme regeling voor alle leerlingen.
Datum beantwoording 19 juni 2012
Ingeleverd bij de griffie 28 juni 2012

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2012
Hoger Menu Start 12.00264 Bewoning Hoogstraat Tholen 12.20968 Korting Busabonnementen 12.29867 Uitspraken RvS Supermarkten 12.53507 supermarkten kleine kernen 120426 Bewoning Hoogstraat Tholen-2.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
494 µsec.
Onbekend
Onbekend
12421 bytes