logo
12.00264 Bewoning Hoogstraat Tholen


Schriftelijke vraag
(art. 40 RvO raad)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 12.00264
Datum ontvangst raadsgriffie 3 januari 2012
Datum 3 januari 2012
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van Burgemeester en Wethouders
Naam steller vraag Fractie ABT Han van ‘t Hof
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
 1. Is het College op de hoogte van bewoning van dit pand?
 2. Zo ja, wat is de reden dat dit gedoogd wordt door het College en kan het College aangeven of dit wel of niet in strijd is met wetgeving of verordeningen.
 3. Zo nee, panden die in eigendom zijn van de gemeente worden door een beveiligings bedrijf in de gaten gehouden.
  Hoe is het mogelijk dat dit nog niet is geconstateerd.
  De brandweer heeft ook in deze een controlerende taak, hoe is het mogelijk dat ook vanuit deze afdeling geen melding is gekomen dat dit pand wordt bewoond.
 4. Onze gebouwen zijn elektronisch beveiligd, hoe is het mogelijk dat hier geen meldingen van zijn?
 5. Indien de informatie die aan mij is verstrekt juist is, kan het College aangeven op welke termijn deze onwenselijke situatie stopt.
Toelichting
(indien nodig)
Geacht College,
enkele weken geleden werd ik geïnformeerd door een inwoner van de kern Tholen over een illegale bewoning in een pand wat in eigendom is van onze Gemeente.
Het betreft het pand aan de Hoogstraat nummer 12.
Deze bewoning is volgens mijn informant al langere tijd gaande.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Er is een huurder, musicus van beroep, die in het stadhuis een ruimte huurt. Hij is vaak 's-avonds en soms zelfs 's-nachts in zijn huurruimte aanwezig voor muziekstudie.
  Het is voorgekomen dat hij er ook slaapt.
  Van bewoning is geen sprake omdat hij er niet zijn huishouding voert, dus wast, kookt, eet, doucht, enzovoort.
  Betrokkene heeft elders een eigen woonruimte.
 2. Het af en toe slapen in de door hem gehuurde ruimte is niet in strijd met het bestemmingsplan.
  Het staat echter op gespannen voet met het huurcontract dat gemeente en betrokkene hebben gesloten.
 3. Er is inderdaad geconstateerd dat betrokkene er af en toe slaapt en dit is ons op correcte wijze gerapporteerd.
  Dit is voor ons aanleiding geweest betrokkene voor een gesprek uit te nodigen en hem mee te delen dat dit voor ons niet acceptabel is.
 4. Het stadhuis is niet electronisch beveiligd.
 5. Er is een raakvlak met een lopend onderzoek naar de mogelijkheid om in het stadhuis meer culturele activiteiten te houden en de mogelijkheid om in het pand Hoogstraat 12 een appartement te maken.
  De uitkomst van genoemd onderzoek verwachten wij voor 1 april.
Datum beantwoording 7 februari 2012
Ingeleverd bij de griffie 8 februari 2012

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2012
Hoger Menu Start 12.00264 Bewoning Hoogstraat Tholen 12.20968 Korting Busabonnementen 12.29867 Uitspraken RvS Supermarkten 12.53507 supermarkten kleine kernen 120426 Bewoning Hoogstraat Tholen-2.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
478 µsec.
Onbekend
Onbekend
11121 bytes