logo
10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 10.12716
Datum ontvangst raadsgriffie 28 april 2010
Datum
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fracties ABT, PvdA, VVD en SP
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
  1. is het College op de hoogte dat het uitvoeren van het dagprogramma van de Braderie te Scherpenisse, door inwoners is belemmerd.
  2. Is het College op de hoogte vanuit welk deel van de samenleving de klachten komen.
  3. Is het mogelijk voor het college om aan te geven wat voor klachten er in 2009 waren.
  4. Waren deze klachten gegrond
  5. Is het College op de hoogte dat er door sommige buurtbewoners onvoldoende wordt meegewerkt aan het autovrij maken van de locatie voor de braderie.
  6. Indien dit niet gebeurt heeft het College dan middelen om handhavend op te treden.
  7. Deelt het college de bezorgdheid met de vragenstellers dat dit mogelijk kan leiden tot ongewenste situaties.
  8. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de bezwaar makers om dit probleem uit de wereld te helpen.
  9. Deelt het College de mening van de vragenstellers dat een braderie een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de kernen
Toelichting
(indien nodig)
In Scherpenisse is er in de gemeenschap onvrede ontstaan over het niet doorgaan van Small Town Dancers door klachten van bewoners over muziek en geluid.
Aangezien dit een optreden is tussen 10.00 uur ’s morgens en 18.00 uur in de namiddag is het niet waarschijnlijk dat dit tot veel overlast zal leiden.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
(in te vullen door afdeling)
Datum beantwoording (in te vullen door afdeling)
Ingeleverd bij de griffie (in te vullen door afdeling)

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2010
Hoger Menu Start 10.02618 CU en ABT over alternatieven bibliotheek Poortvliet 10.03239 Wetswijziging WMO 10.05565 Voorschriften Mestbassins 10.12716 Fracties over Braderie Scherpenisse 10.27506 Protocol bij Bodemverontreiniging 10.33681 Kosten Leerlingenvervoer 100217 Varkensstal Bitterhoekseweg 101110 Stoofweg Sint-Annaland 110406 stoofweg Sint Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
622 µsec.
Onbekend
Onbekend
10325 bytes