logo
Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV


Berekening niet toepassen rentevergoeding i.r.t. uitgestelde betaling DSV Tholen
In het kader van het toezicht op staatssteun maakt de Commissie gebruik van referentie- en
disconteringspercentages.
Deze referentie- en disconteringspercentages worden als indicatie van de marktrente gebruikt om het bruto subsidie-equivalent van de steun te bepalen en zodoende de inachtneming van de de minimis-regel (geoorloofde staatssteun < € 200.000) te controleren.
Als basispercentage wordt de 1-jaars EURIBOR gehanteerd.
Deze bedroeg op 13 mei 2019 -0,12%.
Hierop dient een opslag te worden toegepast, afhankelijk van de rating van de betrokken onderneming en de geboden zakelijke zekerheden:
Opgeslagen voor leningen in basispunten
Ratingcategorie
Zekerheidstelling

Hoog
Normaal
Laag
Zeer goed (AAA-A) 60
75
100
Goed (BBB)
75
100
220
Bevredigend (BB) 100
220
400
Zwak (B)
220
400
650
Slecht / Moeilijk (CCC en lager)
400
650
1000

Normaalgesproken worden 100 basispunten aan het basispercentage toegevoegd.
Dit geldt voor:
  1. leningen aan ondernemingen met een bevredigende rating en hoge zakelijke zekerheden; of
  2. leningen aan ondernemingen met een goederating en normale zakelijke zekerheden.
Uitgaande van de opslag van 1% (100 basispunten) komt de marktrente bij benadering uit op 0,88%.
Uitgaande van een vordering (exclusief btw) van EUR 13,2 miljoen komt dit neer op €116.000.
Indien de vordering na een jaar voldaan wordt, zou dit dus niet leiden tot ongeoorloofde staatsteun.
ABT lichtgrijs
2020
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Westerpoort 20.0010 strandjes Tholen Stad 20.0013 DSV-1 20.0014 DSV-2 20.0017 Steunpunt Bravis 20.0018 DSV-3 20.0021 DSV-4 20.0022 DSZ - aanvullende vragen 1 20.0023 DSZ verder aanvullende vragen 2 20.0027 DSV-5 Berekening rentevergoeding uitgestelde betaling DSV Probleem Zwembad de Spetter Bestanden 200930 REWIN DSV.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
Inloggen
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 210305a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
44790 µsec.
Onbekend
Onbekend
11181 bytes