logo
Index


Hier vind u de schriftelijke vragen die gesteld zijn door ABT.
Er zijn 3 soorten benamingen:
  1. Geen nummer, deze zijn niet geregistreerd door de griffie van de gemeente.
  2. jj.nnnnn, deze zijn onder dit nummer geregistreerd door de griffie van de gemeente.
  3. jjmmdd, deze zijn (mogelijk) geregistreerd, de cijfers zijn jaarmaanddag.

De hoofdstukken zijn de jaartallen waarop e.e.a. is gesorteerd, dus de eerste 2 cijfers.
ABT lichtgrijs
2019
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start 19.0011 Financiele Tegenvaller Sociaal Domein 19.0015 Waterkwaliteit de Spetter 19.0016 Renovatie Zwembad de Spetter Bestanden 190221 Kanttekening Zonneparken en Windmolenparken.pdf 190508 Bijlage Grondtransacties 2018.pdf 190508 Overzicht Grondtransacties 2018.pdf 190522 Antwoord Windmolenparken.pdf 190619 Vraag Windmolenparken.pdf 191209 Renovatie Zwembad de Spetter.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
Inloggen
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 210305a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
46768 µsec.
27 feb 2021
27 feb 2021
7614 bytes