logo
Index


Hier vind u de schriftelijke vragen die gesteld zijn door ABT.
Er zijn 3 soorten benamingen:
  1. Geen nummer, deze zijn niet geregistreerd door de griffie van de gemeente.
  2. jj.nnnnn, deze zijn onder dit nummer geregistreerd door de griffie van de gemeente.
  3. jjmmdd, deze zijn (mogelijk) geregistreerd, de cijfers zijn jaarmaanddag.

De hoofdstukken zijn de jaartallen waarop e.e.a. is gesorteerd, dus de eerste 2 cijfers.
ABT lichtgrijs
2008
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start 08.06724 Taxatie WOZ-waarde 08.11259 Afwikkeling Deehoeve 080811 rapport Kleur bekennen raadsbesluit Bestanden 080811 rapport Kleur bekennen raadsvoorstel.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
Inloggen
© 2021 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Webber versie 210305a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
45587 µsec.
27 feb 2021
27 feb 2021
6977 bytes